הנפקת תג נכה

הוצאת תעודת נכה
תעודת נכה מאפשרת לנכה להחנות את הרכב שלו במקומות המסומנים כחניית נכים ואף במקומות בהם החניה אסורה כך שאינה הפרעה לתנועה ואינה חוסמת מעבר הולכי רגל,

נכים עם עגלות, עגלות תינוק ועוד.
הוצאת תו נכה הינה בקשה בהתאם לתנאי הזכאות המופיעים בחוק חניה לנכה בישראל משנת 1933.
הנפקת תו נכה הינה עבור 2 כלי רכב במידה ושניהם משמשים לנסיעת הנכה, גם במקרה והרכבים אינם בבעלות הנכה.

(לדוגמא נכה שהינה אישה נשואה ניתן להנפיק תו נכה עבור הרכב של בעלה וביתה בהנחה ששני הרכבים משמשים להסעתה).
השימוש בתג נכה מותר רק ברכב המשויך לתג הנכה ורק כאשר הנכה נמצא ברכב (כנהג או כנוסע)
תג הנכה הינו כרטיס קשיח אשר בעת החניה בחניית נכה יש להצמיד את התג לשמשת הרכב כך שיהיה אפשרי לראותו באופן ברור.
תוקפו של תג החניה
תג חניה לנכה ניתן לתקופה זמנית או לצמיתות. משך הזכאות לתג נכה נקבע על פי תקופת נכותו של הנכה ומצבו או הסיכוי שמצב הניידות של הנכה תשנה לטובה.
ניתן לבקש תג נכה לצמיתות או תג נכה זמני לתקופה של שנה עד שלוש שנים תלוי במצבו הרפואי של הנכה.
ההנפקה של תו החניה לנכה אפשרית באמצעות הגשת בקשה לתו חניה לנכה בהתאם לזכאות המבקש עפ'י החוק,

תקופת התו ניתנת בשתי ואריאציות, האחת "זמנית" לתקופה מוגבלת בזמן, השנייה "צמיתות" לתקופה של 8 שנים והחידוש

מתבצע באופן אוטומטי ע`י אגף הרישוי של משרד התחבורה.

הנפקת תו נכה משמעותי ביותר ומקל מאוד עם בעלי הנכות להתנהל בשגרת היום יום. ישנם תנאים לקבלת תג נכה כפי שנקבעו בחוק חניית נכים תשמ"ד.

באם נמצא כי אתם עומדים בתנאים אלו – תג נכה יקל עליהם מאוד.

תג חניה לנכה
תג חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם, בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק חניה לנכים, שעיקרם אי הפרעה לתנועה.

ניתן לקבל תג חניה אחד עבור שני כלי רכב, במידה ושניהם משמשים לנסיעת הנכה, גם אם כלי רכב אלו אינם בבעלות הנכה.

השימוש בתג מותר רק ברכב המשויך לתג, ורק אם הנכה נמצא ברכב (כנהג או כנוסע).

בעל הזכאות מקבל תג חניה על גבי כרטיס קשיח, אשר בעת החניה יש להצמיד לשמשת הרכב, באופן שיאפשר לראותו בבירור.

במסגרת שיפור השרות לאוכלוסיית הנכים, תג החניה לא נושא על גביו את מספרי כלי הרכב. משכך,

גם במקרה של שינוי הרכבים הרשומים תחת התג – אין צורך להמתין לקבלת תג נכה חדש, וניתן להמשיך להשתמש בתג הקיים.

לתשומת ליבכם – תג החניה הוא אישי, וניתן לשימוש רק בעת נסיעת הנכה ברכב. נכה הנותן את תג החניה שקיבל לשימוש אדם אחר עובר עבירה פלילית, וצפוי לעונשים הקבועים בחוק.

 
משרדנו מתמחה במתן ליווי וייעוץ משפטי מקצועי ומהיר לקבלת תג נכה לרבות בקשה עבור 2 רכבים, החזרי אגרה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.